ХАБАРЛАНДЫРУ Успен ауданының "Жер қатынастары бөлімі"мемлекеттік мекемесі 2019 жылғы «21» мамырда сағат 10:00-де жер учаскесін жалдау құқығын сату бойынша аукцион өткізеді.

03.05.2019

 

ХАБАРЛАНДЫРУ

Успен ауданының "Жер қатынастары бөлімі"мемлекеттік мекемесі 2019 жылғы «21» мамырда сағат 10:00-де жер учаскесін жалдау құқығын сату бойынша аукцион өткізеді. Аукцион Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен ауылы, Ленин көшесі, 71, мәжіліс залы мекенжайы бойынша өткізіледі

лоттың №

Жер учаскесінің мекенжайы

Көлемі,га

Нысаналы мақсаты

Иеліктен шығарылатын құқықтың түрі (меншік құқығы немесе жер учаскесін жалға алу құқығы)

Жер учаскесіне барлық талаптардың (шектеулердің) тізбесі

Жалдау ақысының мөлшері, теңге

Бастапқы (ең төменгі) баға, теңге

Кепілдік жарнаның мөлшері, теңге

1

Павлодар облысы,Успен ауданы, Успен а.,Баюк к-сі,63

0,5 га

Сүтті қайта өңдеу цехын салу, орналастыру және қызмет көрсету үшін

Уақытша  өтеулі ұзақ мерзімге жерді пайдалану құқығына бес жыл мерзіміне

Құрылыс және коммуникацияларды пайдалану кезінде кедергісіз қол жеткізу үшін сервитут белгіленсін

4320

105000

126250

Жер учаскесін жалдау құқығын сату бойынша аукцион өткізу шарттары. Аукцион-жеке және заңды тұлғаларға сауда-саттық объектісін сатуға бағытталған Сауда-саттықты өткізу нысаны, бұл ретте сауда-саттықтың жеңімпазын анықтаудың басты өлшемі қатысушылар ұсынатын баға болып табылады. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 290 бұйрығымен бекітілген жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау құқығын сату бойынша сауда – саттықты (конкурстарды, аукциондарды) ұйымдастыру және өткізу қағидаларының (бұдан әрі-қағидалар) 26, 27, 43 және 50-тармақтарында белгіленген тәртіппен тіркеуден өткен Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды тұлғалары сауда-саттыққа қатысуға жіберіледі. Шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар және шетелдік заңды тұлғалар, егер жер учаскесін немесе жер учаскесіне жалдау құқығын беру Жер кодексіне сәйкес мұндай тұлғаларға көзделмесе, сауда-саттыққа қатысуға жіберілмейді : 1) мемлекеттік заңды тұлғалар; 2) Сауда-саттықты ұйымдастырушы; 3) аукционшы; 4) Жер кодексінің 96-1-бабының 4-тармағына сәйкес жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалардың тізілімінде тұратын тұлғалар сауда-саттыққа (конкурстарға, аукциондарға) қатысуға жіберілмейді. Сауда-саттыққа қатысу үшін электрондық нысанда өтініш беру "Рұқсаттар және хабарламалар туралы"2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабы 3-тармағының талаптары ескеріле отырып, Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.Сауда-саттыққа қатысу үшін электрондық нысанда өтініш беру ЖСН болған кезде жүзеге асырылады. Сауда-саттық нәтижелері бойынша жеңімпаз мен сатушы арасында сатып алу-сату шарты жасалады. Сатып алу-сату шарты және сауда объектісінің сатып алу бағасын төлеу туралы құжат жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын беру үшін негіз болып табылады. Сауда-саттықтың ағылшын әдісі кезінде бастапқы баға ең төменгі бағаға тең. Аукционға қатысу үшін кепілдік жарна сауда-саттық объектісінің ең төменгі бағасының бес пайызын құрайды, бірақ кемінде елу АЕК. Бұл ретте әрбір сауда объектісі бойынша кепілдік жарна жеке енгізіледі. Аукционда жеңіске жеткен жағдайда кепілдік жарна қатысушының мынадай міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылады: 1) аукцион нәтижелері туралы хаттамаға қол қоюға; 2) аукцион нәтижелері туралы хаттамаға сәйкес жер учаскесіне құқық беру жөніндегі конкурсқа қатысу кезінде мәлімделген талаптарда сатып алу-сату шартын жасасуға; 3) сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерді орындауға міндетті. Аукционды ұтып алған және сатып алу-сату шартын жасасқан тұлғаның кепілдік жарнасы сатып алу-сату шарты бойынша тиесілі төлемдер есебіне есептеледі. Сатушы кепілдік жарнаны: 1) қатысушыларды тіркеу мерзімі аяқталғаннан кейін аукционға қатысудан бас тартқан жағдайларда қайтармайды.; 2) Қағидалардың 20-тармағында көзделген міндеттемелерді орындаудан бас тарту. Қалған барлық жағдайларда кепілдік жарналар осы қатысушының деректемелерін көрсете отырып, кепілдік жарнаны қайтару туралы өтініш берілген күннен бастап бес банктік күннен аспайтын мерзімде қайтарылады. Аукционға қатысушылардың өтінімдерін тіркеу 2019 жылғы 06 мамырдан бастап 2019 жылғы 20 мамырдың сағат 10.00-ге дейін жүзеге асырылады. Қабылдау және тіркеу мерзімі өткеннен кейін келіп түскен өтінімдер қаралмайды. Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін мынадай құжаттарды ұсыну қажет:1) мәліметтер нысанында жер учаскесінің меншік (жалдау) құқығын сату бойынша аукционға қатысуға өтінім; 2) сауда-саттыққа қатысушының кепілдік жарнаны "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеген жағдайды қоспағанда, кепілдік жарнаның енгізілгенін растайтын төлем құжаты; 3) өкілдің өкілеттігін куәландыратын құжат. Көшірмелердің дұрыстығын растау үшін салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылады. Электрондық өтініш берген кезде 2), 3) тармақшаларда санамаланған құжаттар құжаттардың электрондық көшірмелері нысанында ұсынылады. Шетелдік немесе шетелдік заңды тұлғалар шетелдік паспорттың немесе құрылтай құжаттарының қазақ және (немесе) орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы бар нотариалды куәландырылған көшірмелерін ұсынады. Шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың және шетелдік заңды тұлғалардың құжаттары, егер сауда-саттық объектісін осындай тұлғаларға беру Жер кодексіне сәйкес көзделген жағдайда, сауда-саттыққа қатысушы ретінде тіркелу үшін қабылданады. Аукционға қатысуға өтінімді қабылдаудан бас тартқан жағдайда, ұйымдастырушы жазбаша не рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы бұл туралы өтінім келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде мұндай бас тартудың себептерін баяндай отырып, өтініш берушіге хабарлайды. Аукционға қатысуға өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін: 1) Қағидалардың 27-тармағында көзделген құжаттарды ұсынбау; 2) Қағидалардың 7, 8-тармақтарында көзделген талаптарға сәйкес келмеуі негіз болып табылады. Өтінімі тіркелген тұлға аукцион өткізілген күні аукциондық нөмірге айырбасталатын қатысушының билетін алады. Сауда-саттық процесінде басқа тұлғаның аукциондық нөмірді пайдалануына жол берілмейді. Аукционды аукционшы өткізеді. Әрбір сауда-саттық объектісі бойынша Аукцион аукционшының оның атауын, қысқаша сипаттамасын, аукционды өткізу әдісін, бастапқы бағасын және бағаны өзгерту қадамын жариялауынан басталады. Аукционшы сауда-саттық процесіндегі қадамның өзгергені туралы хабарлайды. Бұл ретте қадам объектінің ағымдағы бағасының бестен он пайызына дейінгі шегінде өзгереді. Ағылшын әдісі – аукционшы объектінің бастапқы бағасын және бағаның өсу қадамын жариялайды. Сауда-саттыққа қатысушылар аукциондық нөмірді көтере отырып бастапқы бағаны көтереді, бірақ жарияланған қадамнан кем емес. Ыңғайлы болу үшін аукционшы объектінің бағасын ағымдағы қадамның жартысынан аспайтын шамаға дөңгелектейді. Аукционшы объект бойынша аукционға қатысушылардың аукциондық нөмірлерін жариялайды, бағаны бекітеді және оны арттыруды ұсынады. Аукционшы объект үшін ең жоғары баға ұсынған қатысушының аукциондық нөмірін жариялайды. Аукционшы объектінің соңғы бағасын үш рет қайталайды және басқа көтерілген аукциондық нөмірлер болмаған кезде балғаны соғып, осы объектінің сатылғаны туралы хабарлайды. Аукционшы жарияланған баға кезінде аукциондық нөмірді бірінші көтерген Қатысушының нөмірін атайды және балғаны соғып оны аукционда жеңген тұлға жариялайды. Егер бір мезгілде екі немесе одан да көп нөмір көтерілген жағдайда, нөмірді бірінші көтерген адам туралы шешімді аукционшы қабылдайды. Егер бастапқы баға жарияланған сәтте ұсынылған бағамен келісілген екі және одан да көп қатысушы болған жағдайда, онда Аукционшы бағаны Жеңімпаз анықталған сәтке дейін тіркелген қадам шамасына көтере бастайды. Егер аукционшы объектінің ең төменгі бағасын жариялаған кезде Қатысушылардың бірде-біреуі осы объектіні сатып алуға ниет білдірмесе, онда объект аукционнан алынады. Әрбір сатылған сауда-саттықтың объектісі бойынша аукционның нәтижелері хаттамамен ресімделеді, ол өткізілген күні жеңімпаз қол қояды. Хаттама сатушы мен жеңімпаз үшін бір-бірден екі данада жасалады. Жергілікті атқарушы органның жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау құқығын беру туралы шешімі аукцион аяқталғаннан кейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады. Сауда-саттық объектісін сатып алу-сату шарты жергілікті атқарушы орган шешім қабылдаған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жасалады. Егер сауда-саттық объектісі бірінші аукционда сатылмаған жағдайда, ол кейінгі аукциондарға шығарылады. Сатып алу-сату шарты бойынша есеп айырысулар сатушы мен сатып алушы арасында жүргізіледі, бұл ретте сатып алушы есеп айырысуларды мынадай тәртіппен жүргізеді:1) аванстық төлем аукцион барысында белгіленген бағаның елу проценті мөлшерінде, сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап бес банктік күннен кешіктірілмейтін мерзімде енгізіледі. Кепілдік жарна тиесілі аванстық төлем шотына есептеледі; 2) қалған сома сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей енгізіледі.

Кепілдік жарнаны енгізу үшін деректемелер: код 4633003 Успен ауданының "Жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік: тіркеу. 2006 жылғы 25 қаңтардағы № 27-1945-11-ГУ Серия В № 0268493 БИН 060140008336, ЖСК KZ420705034633003006, БИК KKMFKZ2A Павлодар облысы бойынша Қазынашылық департаментінің Успен аудандық қазынашылық басқармасы. Өтінімі тіркелген тұлға аукцион өткізілген күні аукциондық нөмірге айырбасталатын қатысушының билетін алады. Сауда-саттық процесінде басқа тұлғаның аукциондық нөмірді пайдалануына тыйым салынады. Аукционды өткізу шартымен танысу, сауда-саттыққа қатысу үшін қажетті құжаттар мен кепілдік жарнаны төлеу туралы құжаттың көшірмесі қоса берілген өтініштерді қабылдау, сондай-ақ қатысушыларды тіркеу Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен а.,10 лет Независимости көшесі,30 Успен ауданының «Жер қатынастары бөлімі» ММ-де жүргізіледі. Тел.8(718)34-91730. Аукционға қатысу үшін келесі үлгідегі өтінім толтырылады:

ӨТІНІМ

 жер учаскесін жалдау құқығын сату бойынша сауда-саттықтың аукциондық нысанында қатысуға рұқсат етіледі.            

1. Жер учаскесін жалдау құқығын сату туралы жарияланған хабарландыруды қарап және сату ережелерімен танысып,, ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Жеке тұлғаның т. а. ә. немесе заңды тұлғаның атауы және сенімхат негізінде әрекет ететін заңды тұлға басшысының немесе өкілінің Т. а. ә.) 2019 жылғы "14" мамыр сағат 15.00-де Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен ауылы, Ленин көшесі, 71 мекенжайында өткізілетін сауда-саттыққа қатысуға ниет білдіреді.

2. Мен (біз) енгіздім_______ сауда-саттыққа қатысу үшін жалпы сомамен кепілдік жарна (лер) _______(__________________) теңге

(санмен) (сомасы жазумен)

Успен ауданының "жер қатынастары бөлімі" ММ депозиттік шотына коды 4633003 Успен ауданының "жер қатынастары бөлімі" мемлекеттік мекемесі. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік: тіркеу.2006 жылғы 25 қаңтардағы № 27-1945-11-ГУ Серия В № 0268493 БИН 060140008336, ЖСК KZ420705034633003006, БИК KKMFKZ2A Павлодар облысы бойынша Қазынашылық департаментінің Успен аудандық қазынашылық басқармасы. Кепілдік жарна енгізілген жер учаскесін жалдау құқығын сату объектілері туралы мәліметтер:

№ п/п

Обектің атауы

Аударуға жататын кепілдік жарнаның сомасы, теңге

1

 

 

 

Жиыны

 

     Енгізілген кепілдік жарналар туралы мәліметтер:

№ п/п

Кепілдік жарнаның мақсаты және сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдік жарна енгізілген объектінің атауы

төлем құжатының №

Төлем құжатының күні

Кепілдік жарнаның сомасы, теңге

1

 

 

 

 

 

Жиыны

 

 

 

3. Өзім туралы мәліметтерді ұсынамын: заңды тұлға үшін:

Атауы _____________ БСН ________________ басшының аты-жөні_______ мекен-жайы: ______ телефон нөмірі (факс)): _____________________ Банк деректемелері: ЖСК ___________________ БСК _________________ атауы__________________ Кбе_________________

Өтінімге қоса беріледі:1) ____________________________________________________________ 2)___________________________________________ ( (өкілдің өкілеттігін куәландыратын құжат) (кепілдік жарнаның енгізілгенін растайтын төлем құжаты

Жеке тұлға үшін:

 Аты-жөні ________________ЖСН _______________паспорттық деректер _______________Мекен-жайы: ________ телефон нөмірі (факс)): ____________ Банк деректемелері: ЖСК _________________ БСК _________________ банктің атауы__________________Кбе ___________________

Өтінімге қоса беріледі:1) ____________________________________________________________ 2)___________________________________________ ( (өкілдің өкілеттігін куәландыратын құжат) (кепілдік жарнаның енгізілгенін растайтын төлем құжаты) "___" ____________ 20 __ г.

М. П.

Қабылданды "___" __________ 20__ г. __________ сағат _______ мин.

____________ __________________________________________________

(қолы) (өтінімді қабылдаған тұлғаның Т. А.Ә.)

Виртуалды жолбасшы

 • image01
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image02
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image03
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image04
  Аудандық фотогалерея. Көру

Телефон доверия

WhatsApp