Activities calendar

04 February 2019

04.02.2019

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАНЕ

Сообщаем, что с 12 января 2019 года вступили в законную силу изменения и дополнения, внесенные в стандарты оказания государственных услуг в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к н

04.02.2019

Состоялась внеочередная сессия

4.02.2019 года состоялась ХLІI внеочередная сессии Успенского районного маслихатаVІ созыва.

04.02.2019

Қоғамдық кеңестің жаңа құрамы

2016 жылдың қаңтарынан бастап бесінші президенттік реформаның «100 нақты қадамы» Ұлт Жоспарының «Есеп беретін мемлекетті қалыптастыру»                    99-қадамын іске асыру аясында аудандық қоғамдық кеңес құрылды.

04.02.2019

Новый состав общественного совета

Согласно статьи 9 Закона «Об общественных советах» срок полномочий общественного совета составляет 3 года. Второго февраля текущего года истек срок полномочий действующего состава.

04.02.2019

Қаржылық бақылау шаралары

Мемлекеттiк лауазымдағы адамдар өз өкiлеттiктерiн орындау кезеңiнде жыл сайын Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген тәртiппен тұрғылықты

04.02.2019

Меры финансового контроля

Лица, занимающие государственную должность, ежегодно в период выполнения своих полномочий в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют в орган государственных доходов по месту

04.02.2019

«АТАМЕКЕН» ЖҮРГІЗІП ОТЫРҒАН СКРИНИНГ ӨҢІРДІ ДАМЫТУҒА НЕГІЗ БОЛАДЫ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Үкіметтің кеңейтілген отырысында әкімдерге «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, облыстардың  даму ерекшеліктерін ескере отырып, өңірлердің даму жоспарын құруды тап

04.02.2019

СКРИНИНГ ОТ «АТАМЕКЕН» ОПРЕДЕЛИТ НОВЫЕ НИШИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании Правительства поручил акимам совместно с НПП РК «Атамекен» составить планы развития регионов с учетом специфики областей.

04.02.2019

Зейнетақы жинақтарының жай-күйін egov порталында sms-хабарламаның көмегімен білуге болады

«БЖЗҚ» АҚ 2019 жылдың 25 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2018 жылғы 11 қарашадағы №288 Қаулысының күшіне енетіндігін       хабарлайды.

04.02.2019

О состоянии пенсионных накоплений на портале egov можно узнать с помощью sms-сообщения

АО «ЕНПФ» информирует, что c 25 января 2019 года вступает в силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 288 от 19.11.2018г., в соответствии с которым государственная услуга «Выдача информаци

04.02.2019

«БЖЗҚ» АҚ салымшылары мен алушыларына ақпарат беру туралы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыға (алушыға) оның зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты жылына кемінде бір рет беруге, сондай-ақ кез келген сұрау салынған күнге оның сұрауы бойынша зейнетақы жинақт

04.02.2019

Об информировании вкладчиков АО «ЕНПФ»

В обязанности ЕНПФ входит предоставление вкладчику (получателю) информации о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы, обеспеч

04.02.2019

«Қазақстан корейлері қауымдастығы» этномәдени бірлестігінің ашылуы

Бүгін қонақжай жағдайда, кіші Қазақстан халқы Ассамблеясы филиалының аудандық құрамына тағы бір ЭМБ кірді.

04.02.2019

Открытие этнокультурного объединения "Ассоциация корейцев Казахстана"

Сегодня в гостеприимной атмосфере, в состав районного филиала малой Ассамблеи Народа Казахстана -вошло еще одно ЭКО.

04.02.2019

АЗАМАТТАРДЫҢ НАЗАРЫНА

2019 жылдың 12 қаңтарында Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдардың айналымы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қы

04.02.2019

Кезектен тыс сессия өтті

2019 жылдың 4 қарашасында VІ сайланған Успен аудандық мәслихаттың ХLІI кезектен тыс сессиясы өтті:

4 мәселе қаралды:

Виртуалды жолбасшы

 • image01
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image02
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image03
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image04
  Аудандық фотогалерея. Көру

Телефон доверия

WhatsApp