Activities calendar

06 February 2018

06.02.2018

Право собственности

Согласно Плана мер по улучшению показателей ГИК ВЭФ на 2016-2018 годы за Министерством юстиции закреплены следующие индикаторы такие как "Право собственности", "Эффективность законодательства в оспаривании администрати

06.02.2018

Слышал, что теперь базовая пенсия будет зависеть от стажа накопления пенсионных взносов, можно пояснить поподробнее?

С 1 июля 2018 года будет изменен механизм начисления базовой пенсии. Сегодня абсолютно все пенсионеры могут рассчитывать на базовую пенсию в размере 14 466 тенге.

06.02.2018

Заңды тұлғаны электрондық тіркеу

"Электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметті алудың басты артылықшылығы бұл қолжетімділік ыңғайлық және қаржы шығындың азайтуы. Мемлекеттік қызметтердің тізімі әр дайым көбейтіледі.

06.02.2018

Онлайн регистрация юридического лица

Главное преимущество получения государственных услуг через веб-портал "электронного правительства" это доступность, удобство и уменьшение финансовых издержек. Список государственных услуг все время пополняется.

06.02.2018

Қазақстан Республикасының Заңын инновациялар «Адвокаттық және құқықтық көмек туралы»

Заң жобасында құқықтық көмек тұжырымдамасы, оның ішінде адвокатура бекітілген.

06.02.2018

Новшества Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»

В законопроекте закрепляется понятие юридической помощи, в том числе адвокатской деятельности.

06.02.2018

Қаржылық бақылау шаралары

Мемлекеттiк лауазымдағы адамдар өз өкiлеттiктерiн орындау кезеңiнде жыл сайын Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген тәртiппен тұрғылықты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына салық салу объектiсi б

06.02.2018

Меры финансового контроля

Лица, занимающие государственную должность, ежегодно в период выполнения своих полномочий в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, представляют в орган государственных доходов по месту

06.02.2018

Меншік құқығы

2016-2018 жылдарға арналған ДЭФ ЖБИ көрсеткіштерін жақсарту бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес Әділет Министрлігіне келесі индекаторлар жүктелген "Меншік құқығы", «Әкімшілік реттеуді даулау кезінде заңнаманың тиімділі

06.02.2018

Алдағы уақытта базалық зейнетақы төлемдерінің зейнетақы жарналарын жинақтау өтіліне байланысты есептелетіндігі туралы естідім. Осыны толығырақ түсіндіріп берсеңіз

Бүгінде елімізде зейнеткерлердің барлығы бірдей 14 466 теңге көлемінде базалық зейнетақы төлемдерін алады. Бірақ, 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлеудің жаңа тәртібі енгізіледі.

Виртуалды жолбасшы

 • image01
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image02
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image03
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image04
  Аудандық фотогалерея. Көру

Телефон доверия

WhatsApp