Activities calendar

18 July 2017

18.07.2017

Тауар белгісін тіркеу шарты

Павлодар облысы Әділет Департаментінің 2017 жылғы 3 тоқсанға арналған Павлодар облысы қалалық, аудандық әділет басқармалардың зияткерлік меншік құықтарды қорғау саласында құқық түсіндіру жұмысы жоспарын орындау мақсаты

18.07.2017

Условия регистрации товарного знака

Во исполнения плана праворазъяснительной работы городских, районных управлений юстиции Павлодарской области в сфере защиты прав интеллектуальной собственности на 3 квартал 2017 года Департамента юстиции Павлодарской об

18.07.2017

Зияткерлік меншікті қорғау

Успен ауданының кәсіпкерлік палатасының ғимаратында 2017 жылыдң 18 шілдесінде Успен аудандық кәсіпкерлері 7 адам қатысуымен зияткерлік меншік негізгі сұрақтар тақырып бойынша «дөңгелек үстел» өткізілді.

18.07.2017

Защита интеллектуальной собствености

В здании Палаты предпринимателей Успенского района 18 июля 2017 года был проведен «круглый стол» с предпринимателями Успенского района в количестве 7 человек на тему: Общие вопросы интеллектуальной собственности.

18.07.2017

Зейнетақы Қорынан ақшаны зейнеткерлік жасқа жетпей жатып алуға бола ма?

Ағымдағы заң талаптарына сәйкес БЖЗҚ-дағы зейнетақы жинақтарын

18.07.2017

Можно ли снять деньги из пенсионного фонда до наступления пенсионного возраста?

Действующим законодательством не предусмотрена возможность использования пенсионных накоплений до наступления установленного возраста, поскольку стратегическая задача обязательных пенсионных отчислений – обеспечение по

18.07.2017

Успен аудандық сотында әкімшілік құқықбұзушылық туралы хаттама толтыру тәртібі талқыланды

Успен аудандық сотында әкімшілік құқық бұзушылық бойынша хаттама толтыру, дәлел ұсыну, әкімшілік істерді уақытылы сот қарауына жіберу және де 2017 жылдың 6 айында ішкі істер бөлімімен қозғалып, кейін қысқартылған әкімш

18.07.2017

В Успенском районе обсуждены вопросы составления протоколов об административном правонарушении

Успенским районный судом проведен «круглый стол» по обсуждению вопросов составления протоколов об административном правонарушении, предоставления доказательств, своевременного направления административных дел в суд, а

18.07.2017

Пилоттық жобаның мақсаты мен міндеттерін түсіндіру бойынша дөңгелек үстел өтті

Успен аудандық сотында даулардың жекелеген санаттары бойынша дауларды (жанжалдарды) медиация тәртібімен сотқа дейінгі реттеуді енгізу бойынша пилоттық жобаны іске асыру тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді.

18.07.2017

Круглый стол по разъяснению задач и целей пилотного проекта

Успенский районный суд провел круглый стол по разъяснению пилотного проекта о внедрении в гражданское судопроизводство досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдельным категориям споров в порядке медиации.

18.07.2017

«Сот актілерін орындау» тақырыбына дөңгелек үстел

Успен аудандық сотымен «Сот актілерін орындау» тақырыбына дөңгелек үстел өткізіліп, қатысушылар «Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы» ҚР Заңын қолданумен байланысты мәсе

18.07.2017

Круглый стол на тему «Исполнение судебных актов»

Успенским районным судом проведен круглый стол на тему «Исполнение судебных актов», в ходе которого участники обсудили вопросы, связанные с применением Закона РК «Об исполнительном производстве и ста

18.07.2017

Қылмыстық терісқылық үшін жауапкершілікке тартылды

Успен аудандық сотында ҚР ҚК-нің 345 б. 1 б.

18.07.2017

Ответственность за уголовный проступок

В Успенском районном суде рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданки Е.

18.07.2017

Тағамнан улануды және жіті ішек жұқпаларды алдын алу

Жаздың басталуымен ішек инфекцияларының, тамақтан уланудың өсу және топтық жағдайлардың туындау қаупі артады.

18.07.2017

Профилактика острых кишечных инфекции и пищевых отравлений

С наступлением лета увеличивается риск роста заболеваемости острыми кишечными инфекциям, пищевых отравлений.

18.07.2017

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі іс-шаралар

Успен ауданында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу жөніндегі мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде іс-шараларды іске асыру жалғасуда. А.ж.

18.07.2017

Мероприятия в рамках государственного социального заказа

В Успенском районе продолжается реализация мероприятий в рамках государственного социального заказа по профилактике религиозного экстремизма и терроризма. Так, в период июнь-июль т.г.

Виртуалды жолбасшы

 • image01
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image02
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image03
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image04
  Аудандық фотогалерея. Көру

Телефон доверия

WhatsApp