Activities calendar

06 June 2017

06.06.2017

«Өз ісінің майталманы» - айдарында, сот хатшысымен сұхбат

Сот ісінің маманы Нұрманова Сәуле Әскебайқызымен сұхбаттасқанымызда, ол 1968 жылдың 7-науырызында осы өзіміздің Успен ауылында,көп балалы отбасында,дүниеге келген.1997 жылдан осы күнге дейін «Успен аудандық сотының», с

06.06.2017

«Лучшая по профессии» интервью со специалистом суда

Справка: Нурманова Сауле Аскебаевна родилась 07 марта 1968 года в селе Успенка Успенского района, в многодетной семье.

06.06.2017

БЖЗҚ-ның қандай негізгі міндеттемелері бар?

БЖЗҚ – міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын тартумен айналысатын жалғыз ұйым және азаматтардың таңдауы бойынша ерікті зейнетақы жарналарын да қабылдайды.  

06.06.2017

Что входит в основные обязанности ЕНПФ?

ЕНПФ - единственная организация, которая занимается привлечением обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и, по выбору самих граждан, может аккумулировать добровольные пенсионны

06.06.2017

Жылжымайтын мүліктің жойылуына (бүлінуіне) немесе оған құқықтан бас тартуға байланысты құқықтың тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу

Мүліктің жойылуына немесе мүліктің жылжымайтын мүлік объектісі ретінде қолданылуын тоқтатуға әкеп соғатын бүлінуіне байланысты құқықтың тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу үшін өтініш беруші (өтініш берушінің уәкілетті өкіл

06.06.2017

Государственная регистрация прекращения права в связи с гибелью (повреждением) недвижимого имущества или отказом от прав на него

Для государственной регистрации прекращения права в связи с гибелью имущества или таким его повреждением, что влечет за собой прекращение существования имущества как объекта недвижимости, заявитель (уполномоченный пред

06.06.2017

Әкімшілік реттеуді даулауда заңнаманың тиімділігі

Дәстүрлі түрде құқықтық теория мен тәжірибеде мемлекеттік билік органдарының әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағым жасаудың екі мүмкін тәсілі бар, олар әкімшілік және соттық.

06.06.2017

Эффективность законодательства в оспаривании административного регулирования

Традиционно в теории права и на практике выделяются два возможных способа обжалования действий (бездействия) органов государственной власти, такие как административный и судебный.

06.06.2017

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау» ДЭФ ЖБИ индикаторы

Бүгін дұниежүзілік нарығында ақша, бағалы қағаздар және алтын құндылық қатарында адамның ойы тұр - зияткерліктің ақырғы нәтижесі.

06.06.2017

ГИК ВЭФ индикатор «Защита интеллектуальной собственности

Сегодня на мировом рынке рядом с такими ценностями, как деньги, ценные бумаги и золото, стоит мысль человека - конечный результат интеллекта.

06.06.2017

Сонымен қатар электрондық түрде де Успен аудандық Әділет басқармасымен көрсетілетін мемлекеттік қызметтері

Успен аудандық әділет басқармасымен 13 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетіледі.

06.06.2017

Государственные услуги, оказываемые Управлением юстиции Успенского района в том числе, в электронном формате

Управлением юстиции Успенского района оказываются 13 видов государственных услуг.

06.06.2017

Ашық есік күні

30 мамырында «Ашық есік күні» акция аясында Успен ауданының прокуроры және мемлекеттік мекеме басшылары ауданның ауылдық округтерінде Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын түсіндіру мақсатында азаматта

06.06.2017

День открытых дверей

С 30 мая в рамках акции «День открытых дверей» прокурором Успенского района и руководителями государственных учреждений проводятся приемы граждан в сельских округах района с це

Виртуалды жолбасшы

 • image01
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image02
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image03
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image04
  Аудандық фотогалерея. Көру

Телефон доверия

WhatsApp