Activities calendar

13 April 2017

13.04.2017

Дауларды шешуде сот медиациясының артықшылықтары

Сот медиациясы- сот процесінде судьяның қолдауымен тараптар арасындағы дауды (дау-шарды) келісу рәсімдерін жүргізу. Сонымен қатар, сот медиациясы – бұл толығымен тегін процесс.

13.04.2017

Преимущества судебной медиации при разрешении споров в гражданском судопроизводстве

Судебная медиация – примирительная процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами судебного процесса при содействии судьи, осуществляющего примирительные процедуры.

13.04.2017

МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН ӨТКІЗУШІЛЕРГЕ ЖАДНАМА-ЕСКЕРТУ

Құрметті салық төлеуші!

Сізге, Успен ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы келесіні хабарлайды.

13.04.2017

ПАМЯТКА – НАПОМИНАНИЕ РЕАЛИЗАТОРАМ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Уважаемый налогоплательщик! 

Управление государственных доходов по Успенскому району сообщает Вам следующее.

13.04.2017

Оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу –ыңғайлы, тез және оңай

Қазақстан Республикасының Азаматтық процессуалдық жүргізу кодексінде «100 нақты қадам – баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» Ұлт Жоспарының реформасы көрініс тапты.

13.04.2017

Упрощенное (письменное) производство – удобно быстро и просто

В Гражданском процессуальном кодексе РК нашли свое отражение реформы, заложенные в Плане Нации «100 конкретных шагов – современное государство для всех».

13.04.2017

Успен аудандық соты 19 ұсақ бұзақылық туралы іс қарады

Успен аудандық соты ағымдағы жылдың 3 айында ӘҚБтК 25-тарауы «Қоғамдық тәртiпке және имандылыққа қол сұғатын әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар», яғни «ұсақ бұзақылық» бойынша 19 әкімшілік іс қарады.

13.04.2017

Успенский районный суд рассмотрел 19 административных дел о мелком хулиганстве

Успенский районный суд за 3 месяца текущего года рассмотрел 19 административных дел по главе 25 КоАП РК «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность», то есть мелкое хулиганство

13.04.2017

Көлік құралын масс күйде басқарған тұлғалар жүргізуші құқығынан айырылды

Успен аудандық соты ағымдағы жылдың 8 айында ҚР ӘҚБтК-нің 608 бабымен (Жүргізушінің көлік құралын алкогольдік масс күйде басқаруы) туралы 6 әкімшілік іс қарады.

13.04.2017

Лица, управляющие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, лишены водительских прав

Успенский районный суд за 3 месяца текущего года рассмотрел 6 административных дела по ст.608 КоАП РК (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

13.04.2017

Тазалық – денсаулықтың кепілі!

Павлодар облысында 2017 жылғы 15 сәуірден бастап 2017 жылғы 15 мамырға дейін тазалық айлығы өткізіледі.

13.04.2017

Чистота — залог здоровья!

С 15 апреля по 15 мая 2017 года в Павлодарской области проводится месячник санитарной очистки.

13.04.2017

«Қоқысты жағу – өрт пайда болу қатері»

Көктем кезеңінде елді мекендер аумағында құрғақ шөп пен қоқыстың тұтану жағдайларының саны айтарлықтай артып келеді. Осындай жағдайлар әдетте қоқысты үйіндеу және жағу кезіндегі талаптарды бұзу салдарынан туындайды.

13.04.2017

«Сжигание мусора – угроза возникновения пожара»

В весенний период значительно увеличивается количество случаев горения сухой травы и мусора на территории населенных пунктов.

Виртуалды жолбасшы

 • image01
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image02
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image03
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image04
  Аудандық фотогалерея. Көру

Телефон доверия

WhatsApp