Activities calendar

10 April 2017

10.04.2017

Мемлекеттік органдар жағынан шешімдер мен әрекеттердің құқықтылығын жеке бизнеспен даулаудың нашар жақтарын күшейту сұрақтары бойынша жүргізілген жұмыстар туралы

Реттеу субъектілерге мемлекеттік реттеу ауыртпалықты қысқартуға бағытталған, ақырғы жылдары байыппен реформалар жүргізілді.

10.04.2017

О проводимой работе по укреплению слабых сторон в вопросах оспаривания частным бизнесом правомочности действий и решений со стороны государственных органов

В последние годы проведены серьезные реформы, направленные на сокращение обременительности государственного регулирования для субъектов такого регулирования.

10.04.2017

Дау сұрақтарды шешу кезінде заңдылықтың тиімділігі

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен тараптар арасында туындайтын дау сұрақтарды реттеу және жалпы юрисдикция соттардан жүктемені азайту мақсатында «Төрелік туралы» Заң жобасы құрастырылған Төрелік соттан ты

10.04.2017

Эффективность законодательства в решении спорных вопросов

Министерством юстиции Республики Казахстан в целях урегулирования спорных вопросов, возникающих между сторонами, снижения нагрузки на суды общей юрисдикции, разработан законопроект "Об арбитраже".

10.04.2017

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу ҚР «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Заң мен өзге де заңдарда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жылжымайтын мүлікке құқықтардың (құқықтар

10.04.2017

Регистрация прав на недвижимое имущество

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество это обязательная процедура признания и подтверждения государством возникновения, изменения или прекращения прав (обременении прав) на недвижимое имущество и иных

10.04.2017

"Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік"Қазақстан Республикасының Президентінің Жолдауы

Бірінші рет Ел басы Қазақстанның халқына Алматыда 1997 жылы жолдауымен сөз арнады.

10.04.2017

Послание Президента Республики Казахстан "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность"

Впервые Глава Государства обратился с Посланием к народу Казахстана в 1997 году в Алматы.

10.04.2017

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесі: сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдауды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды, Қазақстан Республикасының

10.04.2017

Меры противодействия коррупции

Система мер противодействия коррупции включает антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков, формирование антикоррупционной культуры, выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы

10.04.2017

Темірмен байытылған ұн – темір тапшылығы анемияны алдын алу құралы (ТТА)

Анемия – қауіпті ауру, ол организмде темірдің тапшылығы нәтижесінде пайда болуда. Темір организмге тамақпен түсуде, сондықтан дұрыс тамақтану жөн.

10.04.2017

Мука, обогащенная железом, как средство профилактики железодефицитной анемии (ЖДА)

Анемия – серьёзное заболевание, которое возникает в результате дефицита железа в организме. Железо поступает в организм с пищей, поэтому нужно правильно питаться.

10.04.2017

Йод тапшылығы ауруларды алдын алу

Организмнің йодттың жеткіліксіз болуы йод тапшылығы ауруы (ЙТА) тудырады, адамның инфекциялық емес аурулар тобының ең көп тараған ауруларына жатады.

10.04.2017

Профилактика йододефицитных заболеваний

Потребление недостаточного количества йода вызывает йододефицитные заболевания (ЙДЗ), которые относятся к наиболее распространенным неинфекционным заболеваниям человека.

Виртуалды жолбасшы

 • image01
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image02
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image03
  Аудандық фотогалерея. Көру
 • image04
  Аудандық фотогалерея. Көру

Телефон доверия

WhatsApp